Gammalt glas & kulturglas

Gammalt glas & kulturglas

I gamla renoveringsobjekt vill man ofta behålla karaktären av gammalt glas. Man kan då använda kulturglas som är något vågigt, eller renoveringsglas som är betydligt ojämnare men ganska kostsamt.