Villkor

Köp- & garantivillkor

Garanti

För glas tillämpar vi Glasbranschföreningens och Svensk Planglasförenings villkor vid reklamationer.

Glas innehåller spänningar som kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering och vid hastiga temperaturskiftningar. Ingen garanti gäller för detta. I sällsynta fall och i vissa miljöer kan en missfärgning av plastfilmen på lamellglas uppstå. Detta går under benämningen lamellsläpp och för detta lämnas inte heller någon garanti.

För isolerglas lämnas 5 års garanti mot täthet.

Leveranstider

Inlämnade mindre reparation som lämnas in innan kl 10:00 är normalt klara samma dag, och inlämnade efter kl 10:00 är normalt klara under nästa normal arbetsdag. Vid osäkerhet begär offert.

Reparationsvillkor

Verkstaden tillämpar för reparation av bilrutor SFVF – Reparationsvillkor. För kompletta villkor klicka här.

Toleranser

Måtten som kund anger i samband med beställning anges, i de flesta fall, i millimeter. Vi försöker vara så noggranna som möjligt i vår tillverkningsprocess för att hålla dessa mått. Vi reserverar oss för toleransnivåer på +/- 2 mm, höjd och längdmått, för samtliga produkter. Inom detta spann kan inte varan reklameras.

Skötselanvisningar [PDF]

Observera: Vid montering av glas med beslag som innehåller skruvar (klämfäste och gångjärn) måste dessa skruvar efterspännas vid behov! Detta är särskilt viktigt då montering sker utomhus där vinden kan belasta glasen i fästen!

Reklamation

Reklamation kan ej göras för fel i beställningsunderlaget, som t.ex. felaktigt angivna mått. Reklamation kan inte göras för skador som uppstår vid monteringen. Dolda fel och skador ska reklameras av köparen före användning och montering av varorna om inte felet är av sådan art att det var möjligt att upptäcka först vid montering eller användning.

Reklamation kan ej göras om skötselanvisningar ovan inte tillämpats korrekt.

Reklamationshantering av isolerglas sker enligt Svensk Planglasförenings Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas,

Utdrag ur denna skrift gällande reklamationshantering av isolerglas:

7.5.3 Anvisningar för bedömningar
Isolerrutan ska betraktas från ca 90° vinkel mot normalt betraktelseavstånd och normalt dagsljus. Med normalt betraktelseavstånd menas det avstånd som råder i det aktuella fallet, eller som används i branschriktlinjer, normalt 3 m och vinkelrätt mot glaset. Bedömningen ska ske vid normalt dagsljus men utan direkt solljus och utan fukt på vare sig in- eller utsidan av isolerrutan. Att använda extra lampor eller förstoringsenheter är inte tillåtet, inte heller att upptäcka defekter på närmare håll och märka ut dem så att de blir synliga från normalt betraktelseavstånd.

10.6 Besiktning
Säljaren bedömer om besiktning krävas.
När besiktning hos slutanvändare utförs, debiterar säljaren besiktningskostnad på uppdragsgivaren (reklamationsanmälaren) i följande fall:

  • Då glaset/isolerrutan var av annat fabrikat än vad reklamationsanmälaren uppgivit.
  • Då skadan, eller orsaken till skadan, är sådan att den uppenbarligen inte kan komma ifråga som reklamationsorsak.