Fönster & dörrar

Fönster & ytterdörrar – Vi levererar och monterar fönster från Westcoast Windows

  • Har du gamla dubbelkopplade fönster eller isolerglas med kondens?
  • Vill du förbättra isoleringsförmågan eller underlätta skötseln av dina fönster?

Det finns olika möjligheter att lösa dina problem.

Har du gamla fönster med gediget friskt virke i, kan man ”bygga om” dem för att montera in isolerglas. Alla fönster som inte är nödvändigt att kunna öppna bör man göra fasta. Man kastar bort den öppningsbara bågen och monterar isolerglaset direkt i karmen. På så sätt får man en tätare konstruktion och en större glasyta.

Fönster som måste vara öppningsbara fräses ur i falsen, isolerglas kan sedan monteras in med hjälp av lister.

Är trävirket inte fullgott måste man byta fönstret och hela karmen. Vi rekommenderar då Westcoast Windows, som består av målat trä invändigt och lackerad aluminium utvändigt. Dessa fönster är av mycket hög kvalité, då hela den yttre delen av karmen är av ren aluminium och inte bara ”aluminiumklädd” som i många andra fönsterfabrikat. Färgsättningen på fönsterna kan göras i en valfri RAL-kulör utvändigt.

Glasen finns med olika tilläggsalternativ, se glastyper för mer information.

Vill du har spröjs, kan du antingen få lösa aluminiumspröjsar utanpå, eller spröjs inmonterad mellan glasen i isolerglaspaketet.

Läs mer om Westcoast Windows fönster