Säkerhetsglas

Säkerhetsglas

Vanligt floatglas kan gå sönder av många anledningar, t.ex. vid slag eller vid hastiga temperaturskillnader. Ingen garanti finns för detta. För att undvika skador då glas går sönder kan man istället välja ett säkerhetsglas, härdat glas eller lamellglas.

Krav på säkerhetsglas finns i många sammanhang, se Boverkets Bygg Regler – BBR.