Lamellglas

Lamellglas

Ett lamellglas är et säkerhetsglas som består av två glas som limmas ihop med ett plastskikt emellan.

För balkongräcke med nedfallsrisk krävs krävs lamellglas 8,76 – 10,76 mm. Detta kan monteras med våra klämfästen i olika utformning.

Vindrutor består av lamellglas och detta används också ofta till rutor i traktorer och maskiner.

Lamellglas ger också ett mycket bra inbrottsskydd då det krävs mycket arbete för att tränga igenom det.

Lamellglas kan också användas för att förbättra ljudisolering.

Ytterligare en fördel med ett lamellglas är att plastskiktet mellan glasen skyddar mot solens UV-strålar. Monteras ett lamellglas i ett isolerglas i ett hus, skyddas möbler och golv mot blekning! Man behöver då inte persienn för detta ändamål!