Självrengörande glas

Självrengörande eller smutsavvisande glas

År 2003 lanserade Pilkington ett nytt glas, Activ. Det är självrengörande så till vida att det löser upp smutsen och får den att spolas bort varje gång det regnar.

Det aktiva hos glaset är en mikroskopiskt tunn och transparent beläggning av titandioxid med två viktiga egenskaper:

– Den är hydrofil, det vill säga beläggningen drar till sig vatten och förhindrar droppbildning, så att vattnet lättare rinner av glasytan och spolar bort damm och smuts.

– Beläggningen är också fotokatalytisk, vilket innebär att den utnyttjar UV-strålningen för att bryta ner och lösgöra smuts och organiska avlagringar från glasytan.

Eftersom glaset är beroende av vatten och ljus kan det endast användas utvändigt, oftast monterat i ett isolerglas. Ett brett takutsprång kan vara ett hinder för regnvattnet. Vid torra perioder kan man behöva spola av glasen med en trädgårdsslang.